Δευτ. - Παρ. 08:00 - 16:00 & 17:00 - 20:30 | Τετ. 08:00 - 16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

οι Υπηρεσίες μας

 

 
 
 

Για Επιχειρήσεις

 
 
 
 
Λογιστικές
 
Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών.
Τήρηση - Παρακολούθηση βιβλίων Β’- Γ’ κατηγορίας (απλογραφικά - διπλογραφικά).
Εσωτερικός Έλεγχος επιχειρήσεων.
 
 
 
 
 
Φοροτεχνικές
 
Φοροτεχνικές
 
Φορολογικές δηλώσεις.
Φορολογία εισοδήματος, νομικών προσώπων.
Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών).
 
 
 
 
 
Φοροτεχνικές
 
Εργατικά - Ασφαλιστικά
 
Ι.Κ.Α
Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων.
Ασφαλιστικά ταμεία.
 
 
 
 
 

Για Ιδιώτες

 
 
Φοροτεχνικές
 
Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες
 
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Υποβολή μισθωτηρίων - λήξης μισθωτηρίων
Βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ζητήματα κληρονομίας ,γονικών παροχών και δωρεών
Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υπηρεσιών σε δημόσιες υπηρεσίες
 
 
 
 

Λογιστικές Υπηρεσίες

για Επιχειρήσεις
 
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών
 • Τήρηση - Παρακολούθηση βιβλίων Β’- Γ’ κατηγορίας (απλογραφικά -διπλογραφικά)
 • Εσωτερικός Έλεγχος επιχειρήσεων
 • Λογιστική, κάλυψη και υποστήριξη επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

για Επιχειρήσεις
 
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Φορολογία εισοδήματος, νομικών προσώπων
 • Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών)
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ
 • Έναρξη- Μεταβολή - Διάλυση επιχειρήσεων
 • Εταιρικά καταστατικά
 • Διακοπή επιχειρήσεων
 • Τροποποιήσεις εταιρειών
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α -VIES-INTRASTAT
 • Δηλώσεις ακινήτων-Ε9
 • ΕΝΦΙΑ
 • Έλεγχοι ΔΟΥ
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet
 • Συνεργασία με συμβολαιογράφο - Δικηγορικό γραφείο
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Σύνταξη και τήρηση πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων - Διοικητικών Συμβουλίων-Διαχειριστών εταιρειών
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός επιχειρήσεων
 
 
 
 
 

Εργατικά - Ασφαλιστικά

για Επιχειρήσεις
 
 • Ι.Κ.Α
 • Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Εργατικά (Προσλήψεις, συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζομένων, προγράμματα ωρών εργασίας)
 • Απογραφή εργοδότη
 • Έλεγχοι ΙΚΑ
 • Εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών
 • Ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη επί εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων για τις αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία , στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στην Νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Υποβολή μισθωτηρίων - λήξης μισθωτηρίων
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις
 • Ζητήματα κληρονομίας ,γονικών παροχών και δωρεών
 • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υπηρεσιών σε δημόσιες υπηρεσίες
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Επιδόματα τέκνων
 • Επιδόματα θέρμανσης
 • Κοινωνικά επιδόματα
 • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ
 • Δηλώσεις ακινήτων-Ε9
 • Ανάλωση κεφαλαίου
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες
 
 
 
 
Φόρμα Επικοινωνίας
 

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
* Επιλέξτε Υπηρεσία
 
 
 
 
*
 
*